tache de beaute facebook

Schuldgevoelens als je een afspraak afzegt?

Schuldgevoelens als je een afspraak afzegt?

Iedereen heeft wel eens een geldige reden (gehad) om een afspraak bij de tandarts, dokter, kinesist, schoonheidsspecialiste.... af te zeggen!
afspraak annuleren

Alles kan! Je kan ook eens een afspraak 'vergeten'..... Als dit slechts heel uitzonderlijk gebeurt, dan hoef je je niet schuldig te voelen en dan heeft de tegenpartij daar ongetwijfeld begrip voor. Dan krijg je ook ongetwijfeld een nieuwe kans!
Maar wat als je systematisch afspraken verzet, niet opdaagt, vergeet.....? Dan is er meer aan de hand, en moet je echt op zelfonderzoek uit. Is die afspraak voor jou geen prioriteit? Heb je het misschien te druk en stel je een afspraak beter uit? Als je ergens niet of te laat komt opdagen, dan is het wellicht geoorloofd dat de persoon met wie je de afspraak had, je even op de vingers tikt. Dit kan je als onaangenaam ervaren, maar reken maar dat de betrokkene je liever had geholpen en nu..... tegen een lege agenda aan kijkt, inkomensverlies lijdt, personeel werkloos moet toezien, andere mensen op die datum en uur misschien geweigerd werden... Dan mag je je echt wel even schuldig voelen!

Goede afspraken maken goede vrienden, onthou dus

  • Doe nooit bij een ander wat je zelf niet graag hebt: toon wederzijds respect!
  • Heb respect voor de tijd die werd gereserveerd en voor de persoon met wie je afsprak.
  • Kom je afspraken zo veel mogelijk correct na: dit zorgt voor een goede verstandhouding.
  • Kom niet te laat op je afspraak. Dit kan een heel werkschema in de war sturen.
  • Als je onverwacht belet bent, verwittig de persoon/zaak zo snel mogelijk, zodat jouw plaats eventueel kan ingevuld worden door andere gegadigden.
  • Stuur eventueel een vervangpersoon naar de afspraak. Dit zal ten zeerste gewaardeerd en nooit vergeten worden.
  • Weet dat een zakelijke one-to-one afspraak inkomsten genereert, en dat als je die afspraak niet nakomt, de persoon in kwestie geen verdienste heeft.
  • Toch eens jouw kat gestuurd? Bied dan telefonisch of persoonlijk je gemeende excuses aan en zorg dat het nooit meer gebeurt! Wees altijd eerlijk zodat je de persoon nog onder ogen kan komen.
  • Annuleringen worden niet per mail gedaan, noch via SMS. Doe het steeds persoonlijk. Je hebt of verwacht toch minstens een band met de betrokkene?