tache de beaute facebook

Virussen zijn pH-gevoelig

Virussen zijn pH-gevoelig

Virussen, zoals coronavirussen, blijken gevoelig te zijn voor verschillen in pH-waardes. In een zure omgeving zijn ze sterk actief, terwijl ze in een pH-neutrale of basische omgeving nauwelijks of geen nieuwe infecties meer veroorzaken
virussen zuurtegraad ph gevoelig alka vitae

Infecties vinden plaats in een zure omgeving

Virussen infecteren lichaamscellen door zich te binden met eiwitten en zich vervolgens te vermenigvuldigen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit proces vooral bij lage pH-waardes, ofwel in een zure omgeving, plaatsvindt. Naarmate de pH-waarde basischer wordt, neemt de activiteit van virussen sterk af.

Wetenschappers hebben dit in diverse studies bij tal van virussen bij zowel mens als dier vastgesteld. De relatie tussen pH-waarde en infectie verhogende activiteiten is o.a. aangetoond bij influenza1, corona2, hepatitis-C3, mond- en klauwzeer4 en andere virussen bij dieren.5,6  

Corona

In een zuur milieu, bij een pH-waarde van 5,0, is de infectiviteit van coronavirussen maximaal. Bij een lichtzure pH-waarde van 6,0 infecteert corona nog steeds lichaamscellen, maar wel duidelijk minder. Zodra de pH-waarde neutraal (7,0) of nog basischer wordt, kan er geen activiteit door corona meer worden vastgesteld.2

De pH verhogen om de afweer tegen virussen te verbeteren

Door de basische buffer (de hoeveelheid natriumbicarbonaat in het bloed) te verhogen en de pH-waarde van lichaamscellen te verbeteren kan de gevoeligheid voor virussen in het lichaam afnemen.

Volgens de Amerikaanse arts Dr. Mark Sircus kan de pH-waarde gezien worden als de achilleshiel van vele virussen. Het verhogen van de pH verbetert het vermogen van het immuunsysteem om ziekteverwekkers te elimineren. Virusinfecties kunnen daardoor een milder verloop hebben. Dr. Mark Sircus geeft aan dat medicatie die de pH-waarde van de lichaamscel kan verhogen ook al aangetoond heeft dat de infectiviteit van virussen daarmee verlaagd wordt. Aangezien deze medicatie echter flinke bijwerkingen kan hebben, heeft het de voorkeur om preventief en op een natuurlijke manier te ontzuren.

Verhoogde virusafweer

Onderzoek heeft laten zien dat een verhoogde antivirale activiteit van interferon, een lichaamseigen afweerstof, gepaard gaat met een verhoogde pH-waarde.7

ACTIEF ONTZUREN

Actief ontzuren zorgt ervoor dat de voorraad natriumbicarbonaat in het bloed wordt verhoogd en de pH-waarde van de lichaamscellen wordt verbeterd door overtollige zure afvalstoffen af te voeren. Basische druppels en basische tabletten zorgen ervoor dat de hoeveelheid natriumbicarbonaat in het bloed snel worden verhoogd.

LET OP: het is niet aan te raden om gewoon natriumbicarbonaatpoeder op te lossen in water en dit dan op te drinken. De opgeloste natriumbicarbonaat reageert dan met het maagzuur en wordt omgezet in koolstofdioxide, (keuken)zout en water. Hierdoor krijg je een opgeblazen gevoel en kan de bloeddruk stijgen door de verhoogde zoutvorming. De maagzuurresistente coating die om goede basische tabletten zit voorkomt reactie van natriumbicarbonaat met het maagzuur.

Ontzuren met basische druppels

Door toevoeging van basische druppels aan het drinkwater wordt de PH waarde ervan verhoogd naar 9.5. Hierdoor ontstaat basisch water. Door het drinken van basisch water wordt de zuurgraad in de maag tijdelijk verlaagd. Ons lichaam corrigeert dat snel door weer zuur voor de maag aan te maken. Daarbij wordt tegelijkertijd via de maagwandcellen natriumbicarbonaat afgegeven aan het bloed. De natriumbicarbonaat zal dan urinezuren neutraliseren.

Ontzuren met basische tabletten

Basische tabletten met een maagzuurresistente coating bevatten natriumbicarbonaat en lossen op in de darmen. De natriumbicarbonaat wordt via de darmwand in het lichaam opgenomen waarna de zure afvalstoffen worden opgelost.

Bron:
Viruses are pH Sensitive; Dr. Mark Sircus; 04.03.2020

Aanbevolen producten

Alka 

 

Bel 093772384 voor meer info of klik hier of rechtsonder dit scherm om te chatten

Ontdek wat andere mensen zeggen over Tache de Beauté